drôtová špirálová väzba – slovník

Špirálová väzba sa realizuje drôtom, ktorý sa prevlečie cez nadierované hárky a vo viazacom stroji stlačí a uzavrie väzbu. Viazací stroj vie listy papiera zviazať a aj spojiť drôtom. Používa sa hlavne na kalendáre a zápisníky. Pri zápisníkoch je jej výhodou, že sa vie preložiť až o 360°, nevýhodou je zasa trčiaca špirála, ktorá sa pri dennom nosení v taške zachytáva o ďalšie veci.

Táto väzba je kvalitnejšia ako viazanie plastovou špirálou.

Príklad zápisníku zviazaného bielou drôtovou špirálou.

Šitý zápisník so žltého papieru.