falcovanie – slovník

Falcovanie je skladanie papiera. Realizuje sa v stroji pomocou valcov a zvyčajne v jednej rovine pri malých strojoch a v prípade väčších prevádzok sa skladá aj do kríža. V jednej rovine sa skladajú zvyčajne reklamné materiály ako letáky, programy a pod. Do kríža sa skladajú hárky papiera určené zvyčajne na ďalšie spracovanie v polygrafických prevádzkach, typicky knihy a časopisy, ktoré sa po stranách ešte orežú. Prípadne aj mapy a podobné tlačoviny, kde nezáleží na okrajoch. Mnohé falcovacie stroje vedia aj perforovať, hárok tak ako je napríklad vstupenka.

Falcovanie je vhodné pre papier nižšej gramáže, do cca 170g/m2. Pri vyšších gramážach sa odporúča papier v mieste lomu/skladania nabigovať.

Pri skladaní hárkov kníh, je podstatná správna orientácia namontovaných stránok, aby po poskladaní nasledovali za sebou strany v správnom poradí a v správnej orientácii, takže na výslednom hárku sú stránky aj hore nohami.vyradenie tlačových stránok na väčší formát papieru

Skladá sa do týchto druhov: Z, C. M, V, harmonika,