farebný/čb pruh – slovník

Pri ofsetovej tlači sa tieto pruhy využívajú ako referenčné body na meranie miery pokrytia farbou (používajú sa aj pri rotačnej tlači a prakticky všade tam, kde sa reguluje miera nanášanej farby pri tlači). Meria sa pomocou densitometru a reálne sa testuje miera odrazu farieb, tzv. densita.  Pruhy sa umiestňujú na tlačový hárok po celej šírke tlačového valca aby bolo možné zmerať nerovnomernosti pri tlači.

Pri digitálnej tlači nemá veľmi zmysel ich využívať. Miera nánosu farieb sa rieši cez color management, vytlačením referenčným terčov ktoré sa odmerajú spekrofotometrom a množstvo nanesenej farby riadi priamo tlačiareň. Zmysel by malo snáď len pri reklamáciách, keď by zákazník umiestnil plochu jednej farby na tlačový hárok a ten potom pomocou meracieho zariadenia vyhodnocoval.

Aj tieto pruhy by grafik nemal riešiť ani pridávať do grafiky (na rozdiel od orezových značiek). Pridáva ich zvyčajne DTP operátor v tlačiarni na predurčené miesto na hárku a ním zadefinovaných a požadovaných hodnôt.farebný pruh na tlačovom hárku z ofsetu