grafické programy – slovník

V oblasti grafických programov a DTP všeobecne má dominanciu firma Adobe.

Adobe Photoshop – program na tvorbu a úpravu rastrových dát, predovšetkým fotografii. Prípona súborov je PSD.

Adobe Ilustrátor – program na tvorbu vektorových dát, typicky logá, tlačidlá na web stránky a pod. Prípona súborov je AI.

Adobe Indesign – program na prípravu publikácii, typický predstaviteľ DTP. Prípona súborov je INDD.

Adobe Acrobat – primárne na zobrazovanie súborov PDF, ktoré je štandardom v oblasti DTP. Vo vyšších verziách vie aj čiastočne upravovať PDF súbory, ale vyššie verzie sú primárne je určené pre polygrafické prevádzky, kde sa používa na prípravu na tlač, vyraďovanie na väčšie hárky a kontrolu (preflight) dát.

Quark Xpress – historický konkurent Indesignu, dnes  je už minulosťou.

Corel Draw – konkurent Photoshopu. Prípona súborov CDR.

Gimp –  Open source grafický program ktorý dominuje na platforme Linux. Upravuje rastrové dáta a je priamym konkurentom Photoshopu. Je plnohodnotne použiteľný na prakticky všetky úlohy, ale v presile firmy Adobe a jej produktov sa mu nedarí presadiť.

Scribus –  Open source program na zalamovanie a jeho konkurentom je Indesign. Ohľadom jeho používania platí to isté ako v prípade Gimpu, len je omnoho menej rozšírený ako Gimp.