orezové značky – slovník

Orezové značky naznačujú líniu presahu a používajú sa pri rezaní tlačoviny v rezačke.  Niektoré grafické programy ich vedia vygenerovať automaticky (napr. Indesign) a v iných si ich musí grafik dokresliť zvyčajne sám (Photoshop, Corel Draw). Ideálne je ak za orezovými značkami pokračuje grafika ešte 5mm (tzv. presah).

Detail orezovej značky v pákovej rezačke.

detail rezania na pákovej rezačke