registračné značky – slovník

Registračné značky sa používajú na zosúladenie tlačových valcov/foriem pri ofsetovej tlači. Pridávajú sa pri výrobe tlačových platní, zvyčajne až CTP operátor pri výrobe tlačových foriem.Majú tvar osového kríža (kruh pretnutý krížom). Je tvarovaný tak, aby každé vychýlenie tlačového valca bolo zjavne viditeľné. Na každú platňu CMYK sa pridá táto značka v 100% farbe a v konečnom dôsledku sa vytlačí čierna, ale pri chybe/posune je viditeľná chybujúca farba – jednoducho tá farba, ktorá sa netrafila do sútlače. V princípe sa dajú vložiť a použiť aj ako stredové značky či pre potreby skladania.

Tieto značky by grafik tiež nemal pridávať do grafiky (na rozdiel od orezových značiek).Príklad zle nastaveného červeného valca a správne vytlačenej pasovacej značky.

Príklad zle nastaveného červeného valca a správne vytlačenej pasovacej značky.