výsek – slovník

Výsek je vysekávanie a bigovanie zložitých vzorov z papiera alebo vlnitej lepenky (papierové škatule) podľa predpripravenej výsekovej formy. Typicky obálky, škatule, tašky alebo atypické tlače. Vo výsekovej forme je čepeľ, ukrytá pod špongiou. Táto výseková forma sa vyrába na objednávku podľa grafickej predlohy. Jej realizácia je komplikovanejšia (a drahšia) a preto odporúčame si prezrieť portfólio výsekových foriem ktoré má už dodávateľ realizované a Vašu grafiku upraviť podľa nej. Realizuje sa zvyčajne na príklopných lisoch, v menších prevádzkach sa realizuje cez grafické lisy (ako na videu).